شرکت بتا

 

لیست تامین کنندگان (Vendor List)

خريداران حرفه ای (خريدارانی كه چند هزار تامين كننده دارند) با ارزيابی عرضه كنندگان كالا و خدمات مورد نياز خود، ليستی شامل تولیدکنندگان و عرضه كنندگان معتبر پذيرفته شده را تهيه می كنند، تا در زمان نياز به يك كالا يا خدمات خاص در كوتاه ترين زمان بتوانند به نياز خود دست پيدا كنند، ديگر دليل تهيه اين فهرست ها كه در بازار ايران به وندورليست يا AVL موسوم است و نام دقيق آن Approved Vendor List  است، نظارت بر خريد پيمانكاران نوع EPC از سوی شركت كارفرما می باشد، به اين صورت پيمانكار متعهد می گردد تنها از ميان فهرست تولیدکنندگان و تامین كنندگان كالا و خدمات مورد تائيد شركت كارفرما يا همان وندورليست خريد مورد نیاز قرارداد را انجام دهد.

شرکت هایی که بازرگانی بتا جز لیست تامیین کنندگان آن ها است

شرکت بتا
شرکت بتا
شرکت بتا
شرکت بتا